Witamy na Naszej Stronie!

SZANOWNI KLIENCI, ZMIENIŁ SIĘ ZASIĘG DZIAŁANIA NASZYCH PRACOWNIKÓW TERENOWYCH - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWIATU LEGNICKIEGO, JAWORSKIEGO I ZŁOTORYJSKIEGO PROSIMY O KONTAKT Z PANIĄ MARZENĄ PAWEŁKIEWICZ (664-718-907) LUB PANIĄ JUSTYNĄ KOZŁOWSKĄ (664-718-904)

 

 

 

Deklaracja dostępności

Szanowni Państwo,

Aktualnie nasza strona internetowa nie spełnia wszystkich standardów dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Intensywnie pracujemy nad stworzeniem strony z zaimplementowanymi mechanizmami dostępności wg. obowiązujących standardów.

Dostępność architektoniczna

Brak możliwości zapewnienia dostępu do Punktu Obsługi Klienta osobom z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość zorganizowania obsługi w pomieszczeniu przy wejściu do budynku. W celu osobistego przekazania próbek prosimy o kontakt z Pracownikami Terenowymi, którzy odbiorą je od Państwa. Numery telefonów dostępne na stronie internetowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Nowak, wroclaw@schr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 322 50 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

(link zewnętrzny do Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Warszawie)


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(link zewnętrzny do informacji o programie wapnowania i wzór wniosku)


Dokonujemy poboru próbek:

 • Gleb
 • Nawozów i środków wapnujących

Wykonujemy Badania:

 • Gleb
 • Roślin
 • Nawozów

Opracowujemy:

 • Zalecenia Nawozowe
 • Plany Nawozowe i Opinie
 • Mapy Odczynu, Zasobności Gleb

 Prowadzimy:

 • Szkolenia z Zakresu Nawożenia i Wapnowania Gleb
 • Doradztwo Nawozowe
 • Badania Skażenia Gleb


BADANIA GLEBY GWARANCJĄ WYSOKICH PLONÓW

 

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9