Witamy na Naszej Stronie!

Wrocław,  12.01.2022

OGŁOSZENIE na wolne stanowisko pracy

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu poszukuje do pracy na następujące stanowisko:Laborant

Etat:    1 pełny                       Liczba stanowisk pracy: 1

Adres jednostki :

Pl. Św. Macieja 5

50-244 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5,

50-244 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:                                                               

1. mielenie, przesypywanie i wysypywanie próbek

2. preparatyka próbek gleb, roślin, nawozów i podłoży

3. przygotowanie próbek do badań

4. prowadzenie zapisów wynikających z obowiązującego Systemu Zarządzania

Warunki pracy                                                                                                                               

Praca w godz. 7-15

Planowane zatrudnienie od 14.02.2022 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy                                                                       

Wykształcenie : nie wymagane

Doświadczenie : nie wymagane

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami),
 • Oświadczenie kandydata o  pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

Termin składania dokumentów: do dnia 31.01.2022 r. (w godz.800- 1430)

Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

w sekretariacie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w OSChR Wrocław”

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Wszystkie oświadczenia winny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 71/322-50-37

 

SZANOWNI KLIENCI, ZMIENIŁ SIĘ ZASIĘG DZIAŁANIA NASZYCH PRACOWNIKÓW TERENOWYCH - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWIATU LEGNICKIEGO, JAWORSKIEGO I ZŁOTORYJSKIEGO PROSIMY O KONTAKT Z PANIĄ MARZENĄ PAWEŁKIEWICZ (664-718-907) LUB PANIĄ JUSTYNĄ KOZŁOWSKĄ (664-718-904)

W związku z pogarszającą się  sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu ograniczamy bezpośredni dostęp do Punktu Obsługi Klienta.

zachęcamy do wysyłania próbek do badań za pośrednictwem poczty / kuriera, wszystkie informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc do Punktu Obługi Klienta

 71 322 50 37 wew. 25

w sprawie wniosków do programu wapnowania prosimy o zapytania telefoniczne

lub drogą emailową

 wroclaw@schr.gov.pl   / 71 322 50 37 wew. 17 lub 14

 

Przypominamy, że aktualne zalecenia i informacje dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

W trosce o nasze wspólne zdrowie liczymy na Państwa wyrozumiałość,

 za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

 

 

Deklaracja dostępności

Szanowni Państwo,

Aktualnie nasza strona internetowa nie spełnia wszystkich standardów dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Intensywnie pracujemy nad stworzeniem strony z zaimplementowanymi mechanizmami dostępności wg. obowiązujących standardów.

Dostępność architektoniczna

Brak możliwości zapewnienia dostępu do Punktu Obsługi Klienta osobom z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość zorganizowania obsługi w pomieszczeniu przy wejściu do budynku. W celu osobistego przekazania próbek prosimy o kontakt z Pracownikami Terenowymi, którzy odbiorą je od Państwa. Numery telefonów dostępne na stronie internetowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Nowak, wroclaw@schr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 322 50 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

(link zewnętrzny do Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Warszawie)


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(link zewnętrzny do informacji o programie wapnowania i wzór wniosku)


Dokonujemy poboru próbek:

 • Gleb
 • Nawozów i środków wapnujących

Wykonujemy Badania:

 • Gleb
 • Roślin
 • Nawozów

Opracowujemy:

 • Zalecenia Nawozowe
 • Plany Nawozowe i Opinie
 • Mapy Odczynu, Zasobności Gleb

 Prowadzimy:

 • Szkolenia z Zakresu Nawożenia i Wapnowania Gleb
 • Doradztwo Nawozowe
 • Badania Skażenia Gleb


BADANIA GLEBY GWARANCJĄ WYSOKICH PLONÓW

 

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9