Zlecanie Badań Wrocław

Punkt Obsługi Klienta OSChR przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -14.00.  

W zakładce Oferta Stacji znajdują się wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zlecenia badań czyli:

  • rodzaju próbek,
  • sposobu poboru,
  • zakresu badań,
  • należnej opłaty za badania,
  • pakowania próbek - Instrukcja 11.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  Kontakt z Punktem Obsługi Klienta w siedzibie OSChR lub pracownikiem obsługującym dany rejon.

Pobór próbek można zlecić Stacji lub po zapoznaniu się z odpowiednią instrukcją dokonać poboru we własnym zakresie.

Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań.

Próbki wraz z drukiem zlecenia oraz należną opłatą (lub potwierdzeniem przelewu) można przekazać :

  • osobiście w siedzibie OSChR we Wrocławiu,
  • pracownikowi terenowemu patrz Kontakt,
  • pocztą.

Opłaty za wykonanie zlecenia należy dokonać w kasie OSChR lub przelewem na konto przed rozpoczęciem realizacji zlecenia (podstawa - Rozporządzenie MRiRW z dnia 08.08.2014, Dz.U. poz.1210).

Konto OSChR we Wrocławiu:

Bank NBP O/O Wrocław 39 1010 1674 0027 0122 3100 0000

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9