Opiniowanie i Wykonywanie Planów Nawozowych dla Ferm

Zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.), podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, jest obowiązany opracować plan nawożenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.3) i zasadami dobrej praktyki rolniczej. Opracowany plan opiniuje Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.

Stacja przyjmuje również zlecenia na wykonanie planów.

 

Dokumentacja niezbędna do sporządzenia planu nawożenia: Instrukcja 12

Zlecenie na wykonanie planu z załącznikami: Druk 5, Druk 5.1, Druk 5.2, Druk 6

Opłata: Cennik 30

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9