Laboratorium OSCHR Wrocław

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej we Wrocławiu
 pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Kierownik Działu Laboratoryjnego: mgr Joanna Wiśniewska-Kugler
Kierownik ds. Jakości: mgr inż.Renata Koczwara
Kierownik Techniczny: mgr inż.Lidia Walczak

 

Akredytacja OSChR we Wrocławiu jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).             

Dział Laboratoryjny posiada akredytację w zakresie badania własności chemicznych i fizykochemicznych  gleby mineralnej, gleby ogrodniczej, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych oraz środków wapnujących w tym wapna nawozowegoo, a także osadów ściekowych.

Dział Laboratoryjny zapewnia wysoką jakość swoich badań poprzez wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

można uzyskać w punkcie obsługi klienta tel. (071) 322-50-38, (071) 322-50-37 w 25


Dział laboratoryjny wyposażony jest w nowoczesne przyrządy pomiarowe takie jak:

spektrometry absorpcji atomowej

  • spektrometry absorpcji atomowej w wersji płomieniowej i pieca grafitowego

 

laserowy miernik wielkosci czastek

  • laserowy miernik wielkości cząstek

 

analizator przepływowy do oznaczania azotu mineralnego i fosforanów

  • analizator przepływowy do oznaczania azotu mineralnego i fosforanów

 

analizator azotu

  • analizator azotu

 

spektrofotometry

  • spektrofotometry

 

 

wytrząsarka sitowa

  • wytrząsarka sitowa

 

Wykonujemy kompleksowe analizy po przystępnej cenie.
Zapraszamy do współpracy.Zakres badań nie akredytowanych

Obiekt badań

Badana cecha

Gleby ogrodnicze

Pobieranie próbek, ciężar objętościowy, azot amonowy, sód

Gleby mineralne, gleby

Siarka ogólna, kwasowość hydrolityczna, kwasowość wymienna, zawartość sumy zasad,  węglany, zawartość kationów wymiennych (K, Ca, Na, Mg), globalna aktywność β.

Gleby organiczne

Mangan przyswajalny.

Materiał roślinny

Pobór próbek, sód, wapń, magnez, siarka ogólna, sucha masa,

Pasze i kiszonki

Pobór próbek, wilgoć, sucha masa, odczyn, popiół, włókno surowe, tłuszcz surowy, azot ogólny, fosfor, potas, wapń, magnez, sód, lotne kwasy tłuszczowe.

Nawozy organiczne i naturalne, osady ściekowe.

Pobór próbek, odczyn, azot amonowy, sód, mangan, żelazo, arsen.

Nawozy mineralne

Uziarnienie, woda, straty suszenia, biuret, miedź, cynk, mangan, żelazo, ołów, kadm, rtęć, nikiel, chrom, arsen.

Wapna nawozowe

miedź, cynk, mangan, żelazo, nikiel, chrom, rtęć, arsen

Wody

Pobór próbek, wodorowęglany, sód,  fosfor, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarka siarczanowa, azot amonowy.

 

Kryteria przydatności próbek do badań laboratoryjnych i analizy.

Kryteria

 

Opracował  Kierownik ds. Jakości   R. Koczwara
Zatwierdził Kierownik Działu laboratoryjnego   E. Nowak 01.04.2009 r

 

Termin Realizacji Zleceń

Rodzaj badania

Termin realizacji zlecenia

Gleba:

 

pH

7 dni roboczych

makroelementy

20 dni roboczych

próby ogrodnicze

7 dni roboczych

mikroelementy

20 dni roboczych

metale ciężkie

20 dni roboczych

azot mineralny

10 dni roboczych

Materiał Roślinny :

15 dni roboczych

Pasze :

10 dni roboczych

Nawozy :

 

- wapniowe

  • badania podstawowe
  • liczba zobojętnienia, reaktywność

 

7 dni roboczych

15 dni roboczych

- organiczne, naturalne, organiczno-mineralne, środki wspomagające uprawę gleby

15 dni roboczych

- mineralne

15 dni roboczych

Woda :

10 dni roboczych

Wody ogrodnicze :

7 dni roboczych

Inne

Do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Laboratoryjnego

Opracował R. Koczwara
Zatwierdził J. Wiśniewska-Kugler, Data 01.02.2019


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9