Badania Gleb na Zawartość Siarki Siarczanowej

Znaczne zmniejszenie w ostatnich latach emisji dwutlenku siarki spowodowało pogłębiający się niedobór siarki siarczanowej w glebach, potwierdzony wynikami badań uzyskanymi przez OSChR we Wrocławiu.

Siarka jest łatwo wymywana z gleby, a z plonami pobierana jest średnio w ilościach od 12 do 35, a nawet 80kg S z ha rocznie.

W związku z powyższym, szczególnie przy stosowaniu intensywnej uprawy powstaje problem niskiej zawartości siarki w glebie.

Siarkę należy traktować jako makroelement , którego zawartość w glebie należy badać i zgodnie z zaleceniami nawozowymi uzupełniać.

Niedobory te ujawniają się głównie na roślinach „siarkolubnych”. Należą do nich: rośliny krzyżowe, czyli rzepak, rzepik, gorczyca, kapusta, brukiew, rzepa, oraz rośliny motylkowe i niektóre warzywa, np. por, cebula, czosnek. Aktualnie nawożenie siarką stało się jednym z ważniejszych problemów współczesnego rolnictwa w Polsce i w Europie.

Nawożenie siarką pozwala uzyskać wysoki poziom plonów i efektywniej wykorzystać inne składniki, głównie azot.

 

Instrukcja poboru: Instrukcja 1

Opłata: Cennik 13, Cennik 14

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9