Badania Gleb na Zawartość Mikroelementów

Badania zasobności gleb w mikroelementy dla potrzeb nawożenia tymi składnikami (Mn, Cu, Zn, Fe i B),

Badania zawartości mikroelementów prowadzone są głównie w glebach przeznaczonych pod uprawę roślin wrażliwych na ich niedobory. Obejmują one określenie zawartość: boru, cynku, miedzi, manganu i żelaza. Potrzeby nawożenia mikroelementami określane są w oparciu o stwierdzoną zawartość danego pierwiastka w glebie.

Każdorazowe stosowanie nawożenia mikroelementami winno być poprzedzone analizą gleby, wykonaną na konkretnym polu przeznaczonym pod uprawę konkretnej rośliny.

               Wykonanie badania gleby pozwala uzupełnić stwierdzone niedobory mikroelementów co wpłynie korzystnie zarówno na wielkość plonu jak i jego jakość.

Wrażliwość niektórych roślin na niedostatek mikroelementów:

Roślina

Mangan

Miedź

Cynk

Bor

Pszenica

Średnia

Średnia

Duża

Mała

Żyto

Mała

Mała

Średnia

Mała

Jęczmień

Średnia

Średnia

Duża

Mała

Owies

Duża

Średnia

Duża

Mała

Ziemniak

Średnia

Duża

Mała

Średnia

Burak

Duża

Średnia

Średnia

Duża

Kukurydza

Mała

Duża

Średnia

Mała

Lucerna

Średnia

Mała

Duża

Duża

Koniczyna

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Trawy

Mała

Mała

Średnia

Mała

Rzepak / Len

Mała

Średnia

Średnia

Średnia

 

W przypadku stwierdzenia niedoborów mikroelementów podczas wzrostu roślin zaleca się wykonanie badań zawartości mikroelementów w materiale roślinnym.

Wyniki badań materiału roślinnego uzyskuje się już po kilku dniach i można szybko uzupełnić ewentualne niedobory mikroelementów poprzez nawożenie dolistne.

Instrukcja poboru:  Instrukcja 1

Opłata: Cennik 2, Cennik 3, Cennik 5, Cennik 6, Cennik 23

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9