Badania Płodów Rolnych na Zawartość Metali Ciężkich i Azotanów

W ramach oceny jakości produktów roślinnych oraz ich przydatności do spożycia, okręgowe stacje chemiczno-rolnicze określają zawartość azotanów i metali ciężkich, w tym głównie kadmu i ołowiu. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie informacji dotyczącej przydatności płodów rolnych do celów konsumpcyjnych.

Badania te są prowadzone w ramach kontroli w systemie produkcji integrowanej oraz na zlecenia klientów indywidualnych.

Produkcja integrowana jest systemem gospodarowania, który w sposób harmonijny wykorzystuje postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. Celem jest uzyskanie stabilnej wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób nie zagrażający konsumentom i środowisku przyrodniczemu. W systemie tym ważne jest to, że chroniąc daną uprawę daje się pierwszeństwo metodom mechanicznym, takim jak metody biologiczne i agrotechniczne, a stosowanie nawozów mineralnych oparte jest o wymagania pokarmowe roślin z uwzględnieniem zasobności gleby.

 

Instrukcja poboru: Instrukcja 6

Opłata po kontakcie z OSCHR

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9