Badania Osadów Ściekowych i Ścieków do Rolniczego Wykorzystywania

Badania Osadów Ściekowych i Ścieków do Rolniczego Wykorzystywania, oraz Gleb pod ich Stosowanie

Do rolniczego wykorzystania nadają się tylko ścieki i osady ściekowe, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 137 Poz. 924 z dnia 13 lipca 2010 r.).

W komunalnym osadzie ściekowym wykonuje się następujące badania

 • odczyn pH,
 • zawartość suchej masy,
 • zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego,
 • zawartość fosforu ogólnego,
 • zawartość wapnia i magnezu,
 • zawartość metali ciężkich.

Komunalny osad ściekowy można stosować na gleby, których odczyn jest nie mniejszy niż 5,6.

Natomiast grunty przeznaczone pod stosowanie ścieków i osadów ściekowych podlegają badaniom obejmującym:

 • odczyn pH,
 • zawartość metali ciężkich,
 • zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 jeśli osad stosowany będzie w rolnictwie.

Dawkę osadu ściekowego stosowanego w rolnictwie ustala się dla każdej partii osobno wg załącznika nr4 w/w rozporządzenia i wielkość jej zależy od:

 • rodzaju gruntu,
 • sposobu jego użytkowania,
 • jakości komunalnego osadu,
 • zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.

 

Wysokość opłaty po kontakcie z OSCHR

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9