Badania Odczynu i Zasobności Gleb w Makroelementy

Badania odczynu i zasobności gleb w makroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowego (pH, P2O5, K2O, Mg).

Podstawowe badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego, obejmują oznaczenie odczynu (pH), oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin: fosforu, potasu i magnezu /formy przyswajalne/.

Na podstawie stwierdzonego w glebie odczynu oraz zwięzłości gleb określa się potrzeby wapnowania oraz można obliczyć zalecaną dawkę nawozów wapniowych w tonach CaO na 1ha użytków rolnych. Stwierdzona zawartość magnezu w glebie pozwala dokonać właściwego wyboru rodzaju nawozu wapniowego - zawierającego Mg lub nie.

Informacja o stanie odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo jest podstawą do ustalania optymalnych dawek nawozów zapewniających uzyskanie oczekiwanego plonu bez obawy stworzenia zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Regularne badanie gleb i stosowanie się do zaleceń nawozowych pozwala zaoszczędzić środki finansowe dzięki racjonalnemu nawożeniu.

Realizacja otrzymanych zaleceń na podstawie uzyskanych wyników badań pozwoli doprowadzić odczyn i zasobność gleb do poziomu optymalnego, a tym samym do utrzymania użytkowanych gleb w dobrej kulturze oraz efektywnego poziomu nawożenia.

Badania użytków rolnych należy powtarzać co 4 lata, gdyż wyniki badań po czterech latach tracą swą ważność.

Wyniki badań gleb : odczynu, zasobności w makroelementy oraz potrzeby wapnowania dla województwa dolnośląskiego  w tabelach i na mapach ( dla powiatów ) prezentujemy w Aktualnościach. 

Użytki rolne :Instrukcja poboru: Instrukcja 1, Cennik: Cennik 1

Sady : Instrukcja poboru: Instrukcja 3,  Cennik:  Cennik 22

Chmielniki i szkółki: Instrukcja poboru: Instrukcja 4,

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9