Badania Nawozów Naturalnych i Organicznych

Producent rolny powinien stosując nawozy naturalne i organiczne znać ich skład , żeby wiedzieć jakie pierwiastki i w jakich ilościach wprowadza do gleby i uwzględniać je w planie nawożenia danej uprawy.

Nawozy naturalne i organiczne wpływają na:

  • zwiększanie zawartości materii organicznej, a co za tym idzie próchnicy w glebie,
  • poprawię właściwości fizycznych gleby, między innymi struktury gruzełkowatej i stosunków powietrzno-wodnych,
  • zwiększenie zawartości składników pokarmowych w glebie,
  • zaopatrzenie roślin w mikroelementy.

Do najważniejszych nawozów zaliczyć można: obornik, gnojowicę, gnojówkę, pomiot ptasi, słomę, kompost, nawozy zielone. Aby móc właściwie je zastosować i mieć odpowiedni wpływ na kształtowanie się wysokości i jakości plonów roślin oraz utrzymanie gleby w stanie wysokiej żyzności i urodzajności należy przeprowadzać ich badania.

 

Instrukcja poboru gnojowicy: Instrukcja 8

Instrukcja poboru kompostu: Instrukcja 9

Instrukcja poboru obornika: Instrukcja 10

Protokół poboru gnojowicy: Druk 4.1

Protokół poboru obornika: Druk 4.2

Protokół poboru kompostu: Druk 4.3

Opłata: Cennik 25, Cennik 26, Cennik 27, Cennik 28, Cennik 29

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9