Badania Jakości Wapna Nawozowego, Wydawanie Atestów

Wapnowanie gleb jest zabiegiem agrochemicznym, regulującym odczyn gleby, zwiększającym dostępność składników mineralnych i aktywność mikroorganizmów, unieruchamiającym większość związków toksycznych dla roślin oraz poprawiającym strukturę gleb gliniastych i lekkich.

Wybór nawozu wapniowego powinien przede wszystkim uwzględniać kategorię agronomiczną gleby oraz jej zasobność w magnez.

Na gleby ciężkie należy stosować nawozy wapniowe tlenkowe, na gleby lekkie i średnie nawozy wapniowe węglanowe lub węglanowo-tlenkowe, a na gleby ubogie w magnez nawozy wapniowo-magnezowe.

Skuteczność wapnowania zależy od stopnia rozdrobnienia nawozu. Im nawóz jest drobniejszy tym działa szybciej.

Dlatego też przed zastosowaniem nawozów wapniowych powinno się znać ich podstawowy skład. I tak stacja na zlecenia zainteresowanych podmiotów wykonuje badania jakości wapna nawozowego oraz wydaje atesty.

 

Protokół poboru: Druk 4

Opłata: Cennik 33

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9