Badania Jakości Nawozów na Zgodność Oznakowania Znakiem "NAWÓZ WE"

Badania Jakości Nawozów na Zgodność Oznakowania Znakiem "NAWÓZ WE"

Akredytowane laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu upoważnione jest do badań jakości nawozów znajdujących się w swobodnym obrocie na terenie Unii Europejskiej, oznakowanych znakiem „NAWÓZ WE”.

  • Rozporządzenie (WE) 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 13 października 2003r.

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9