Badania Gleb, Ziem i Podłoży Ogrodniczych

Badania gleb, ziem, podłoży, i pożywek dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników.

Badania wykonywane dla potrzeb produkcji upraw warzywnych na polach, pod foliami i w szklarniach stanowią specjalistyczną formą doradztwa nawozowego i przy dużej różnorodności gatunkowej roślin, większość uzyskanych wyników badań, wymaga indywidualnego traktowania. Zakres badań obejmuje określenie zawartości makroelementów: azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, oznaczenie odczynu oraz dodatkowo zawartości chloru i zasolenia.

Zachęcamy Państwa do dostarczania do nas próbek ogrodniczych w poniedziaki, ponieważ ze względów organizacyjnych badania są wykonywane od wtorku. Na życzenie opracujemy dla Państwa wyniki wraz  z zaleceniami pod konkretną uprawianą roślinę.

 

Instrukcja poboru: Instrukcja 2

Opłata: Cennik 18, Cennik 19, Cennik 20, Cennik 21, Cennik 22, Cennik 24

 


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9