Badania Azotanów i Azotynów Związane z Eksportem do Federacji Rosyjskiej

Badania azotanów i azotynów związane z eksportem do Federacji Rosyjskiej (wraz z poborem próbek)

Eksporterzy produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do dołączania do każdej partii jabłek, kapusty pekińskiej, truskawek, wiśni i pomidorów eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej certyfikatów bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa zaświadcza, że eksportowane produkty roślinne spełniają określone kryteria co do zawartości azotanów i azotynów oraz pozostałości środków ochrony roślin. Wymóg ten wprowadziła Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej.

Eksporterzy produktów roślinnych do Federacji Rosyjskiej z rejonu Dolnego Śląska proszeni są o kontakt z OSChR we Wrocławiu w celu uzyskania informacji związanych z :  poborem prób i aktualnych wymagań dotyczących badań.

 


Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwaw sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej.

W związku z występującymi przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów określonych w prawie rosyjskim uprzejmie informuję, że od 1 marca 2010 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej wprowadza dodatkowo obowiązek załączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii gruszek wyprodukowanych i eksportowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski. Jednocześnie przypominam, iż nie uległ zmianie dotychczasowy obowiązek dołączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii jabłek, kapusty pekińskiej, truskawek, wiśni i pomidorów eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Strona rosyjska rozszerzyła również obowiązek dołączania certyfikatów bezpieczeństwa na przesyłki i produkty roślinne pochodzące z następujących państw:

  • Belgia – marchew, jabłka;
  • Grecja – kiwi;
  • Włochy – nektarynki;
  • Holandia – cytryny.

Ponadto w związku dołączeniem certyfikatów bezpieczeństwa do partii produkcji, dostarczanej do Federacji Rosyjskiej z państw członkowskich UE, w których zawartość pestycydów, azotanów i azotynów znacznie przekracza najwyższe dopuszczalne poziomy, ustanowione przez ustawodawstwo rosyjskie, Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej nie będzie uznawać po 1 marca 2010 r. certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych przez następujące laboratoria:

  • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności – Polska.

Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9