Aktualności OSCHR Wrocław

EFR Banner

 


 

 

 

 


Copyright © OSChR  Wrocław 2017

 

 

Działania rolno - środowiskowo - klimatyczne PROW 2014 - 2020, Pakiet 1. Rolnictwo Zrównoważone - badania gleb

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  - badania w gospodarstwach wskazanych przez IUNG-PIB:

W 2017 roku Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze na terenie całego kraju na gruntach wskazanych przez Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB gospodarstw będą pobierały próbki glebowe oraz wykonywały analizy.

Zadaniem OSChR-ów jest:

- w gospodarstwach wskazanych przez IUNG PIB wykonać ankiety

- pobrać próbki glebowe z warstwy 0-20 cm

- wykonać badania: pH w H2O i KCl, Corg., P, K, Mg oraz całkowitej pojemności kationowej.

Podobne zadania OSChR-y będą miały za zadanie wykonać we wskazanych przez IUNG PIB gospodarstwach - na glebach bogatych w węgiel.

 

 


 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - badania gleb na rzecz tzw. szerokiego monitoringu gleb:

 

 

 

 


 

 

Rządowy Program Praktyk Studenckich


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Zapraszamy uczelnie i studentów do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w sekretariacie OSChR.

Tel. 71 322-50-37, e-mail: wroclaw@schr.gov.pl

 

 


 

Tab. Odczyn oraz potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)

 

ph tabela

 

Tab. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)


zawartosc tabela

 

 

ph

wapno

fosfor

potas

magnez


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9