Aktualności OSCHR Wrocław

 

 

 

 

 

 

 


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wroclawiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać PROGRAM AZOTANOWY (Dz.U. 2018 poz. 1339). W Programie zawarte są nowe zasady i terminy nawożenia azotem oraz wprowadzone obowiązki dokumentacyjne.

Szczegółowe informacje, przykłady obliczeń, można uzyskać na internetowej stronie Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej (www.schr.gov.pl) w zakładce Program Azotanowy.

 

 


 

 

Wrocław, 25.05.2018 r.

 

Ochrona danych osobowych 

Szanowni Państwo,

            w związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

                                                  uprzejmie informujemy,

że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: wroclaw@schr.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie Okręgowej Stacji  Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu, w formie pisemnej wniosku.

 

            W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wroclaw@schr.gov.pl            lub tel. (71) 322-50-37.

 

Administrator danych                     

 

 

 


 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  - badania w gospodarstwach wskazanych przez IUNG-PIB:

W 2017 roku Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze na terenie całego kraju na gruntach wskazanych przez Instyt Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB gospodarstw będą pobierały próbki glebowe oraz wykonywały analizy.

Zadaniem OSChR-ów jest:

- w gospodarstwach wskazanych przez IUNG PIB wykonać ankiety

- pobrać próbki glebowe z warstwy 0-20 cm

- wykonać badania: pH w H2O i KCl, Corg., P, K, Mg oraz całkowitej pojemności kationowej.

Podobne zadania OSChR-y będą miały za zadanie wykonać we wskazanych przez IUNG PIB gospodarstwach - na glebach bogatych w węgiel.

 

 

 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - badania gleb na rzecz tzw. szerokiego monitoringu gleb:

 

 

 

 


 

 

Rządowy Program Praktyk Studenckich


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Zapraszamy uczelnie i studentów do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w sekretariacie OSChR.

Tel. 71 322-50-37, e-mail: wroclaw@schr.gov.pl

 

 


 

Tab. Odczyn oraz potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)

 

ph tabela

 

Tab. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 (% przebadanych próbek glebowych)


zawartosc tabela

 

 

ph

wapno

fosfor

potas

magnez


Strona główna Powrót na Górę
Web Design, Hosting i Pozycjonowanie - Informer9